Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prepreke interkulturalnostiKorica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

PREDUSLOVI ZA DELOTVORNO OSTVARIVANJE STRATEGIJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA ROMA I ROMKINJA
subota, 12 novembar 2016 00:00

Vlada Republike Srbije je 6. marta 2016. godine usvojila Strategiju socijalnog uključivanja Roma i Romkinja u periodu 2016–2025. godine. U Strategiji su uključene mere koje je Vlada prihvatila usvajanjem AP za Poglavlje 23 od 27. aprila 2016. godine i mere iz Operativnih zaključaka sa Seminara o socijalnom uključivanju Roma od 11. juna 2015. godine. Najavljeno donošenje Akcionog plana za prve drugu i treću godinu sprovođenja Strategije i najave ispunjenja obaveze o institucionalizaciji mehanizma upravljanja Strategijom su više nego dobrodošle, ali Centar za istraživanje etniciteta podseća i na preduslove koje bi trebalo ispuniti da bi se stvorile šanse za uspešno sprovođenje strateških mera i aktivnosti.

 

Preduslovi za delotvorno ostvarivanje Strategije socijalnog uključivanja Roma i Romkinja

 
KO UPRAVLJA STRATEGIJOM SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA ROMA?
subota, 08 oktobar 2016 11:41

vreme-318x318Vlada Republike Srbije je usvojila Strategiju za socijalno uključivanje Roma u martu 2016. godine. Uprkos pojedinačnim aktivnostima koje u vezi sa sprovođenjem Strategije preduzimaju organi javne vlasti, organizacije civilnog društva i međunarodna zajednica uočljivo je to da ovim složenim procesom koji bi trebalo da se na nacionalnom i lokalnom nivou sprovodi u pet strateški utvrđenih javnih politika (obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravlje, socijalna zaštita) niko ne upravlja. Strategijom je utvrđeno da će ovim procesom upravljati Koordinaciono telo za socijalno uključivanje Roma, a da će mu u tome pomagati Kancelarija za ljudska i manjinska prava i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Odsustvo upravljanja i odgovornosti poslovima od strateškog značaja uslovili su loše rezultate prethodnog strateškog dokumenta unapređenja položaja Roma u Srbiji i ta činjenica bi trebalo da upozori donosioce odluka na to šta bi trebalo neodložno uraditi – formirati koordinaciono telo za sprovođenje strategije, stvoriti uslove za njeno sprovođenje u lokalnoj samoupravi, doneti ostvarive akcione planove i utvrditi načine redovnog izveštavanja o sprovođenju strateških mera. Ukoliko se to uskoro ne dogodi postoje velike šanse da Strategija usvojena ove godine postane još jedno Potemkinovo selo politika rešavanja problema siromaštva i diskriminacije Roma.

 
RASELJAVANJE ROMSKIH NASELJA
petak, 07 oktobar 2016 00:00

ljimpInformacije o tome da je moguće raseljavanje još jednog neformalnog beogradskog naselja u kojem žive Romi je uznemirujuća kako zbog sudbine tih ljudi, tako i zbog činjenice da je i nakon što je Vlada Republike Srbije usvojila Strategiju za socijalno uključivanje Roma moguće da lokalne samouprave postupaju suprotno onome što je u ovom dokumentu napisano. U Strategiji je jasno napisano šta, u skladu sa međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava, nadležni organi treba da preduzmu prilikom raseljavanja Roma iz neformalnih i neodrživih naselja. Najavljenim izmenama propisa trebalo bi da se uredi postupak raseljavanja neformalnih naselja, ali nepoštovanje postojećih propisa ne uliva veru da će lokalne samouprave prestati sa praksom nezakonitog raseljavanja i kada nova zakonska rešenja budu stupila na snagu.

 
Članstvo u Komitetu eksperata za praćenje primene Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina
nedelja, 25 septembar 2016 16:54

gb 2Komitet ministara Saveta Evrope izabrao je dr Gorana Bašića, osnivača i saradnika Centra za istraživanje etniciteta, za člana Komiteta eksperata za praćenje primene Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. (Resolution CM/ResCMN(2016)14)

 
MANDATARU UPUĆENA INICIJATIVA ZA USTANOVLJAVANJE MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA
utorak, 07 jun 2016 17:27

ljimpMandataru za sastav nove Vlade Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću upućena je Inicijativa za ustanovljavanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava. Inicijativom se zagovara ustanovljavanje Ministarstva koje bi se na osnovu propisanih upravnih nadležnosti i pune političke odgovornosti staralo o ostvarivanju i zaštiti ljudskih i manjinskih prava.

 

INICIJATIVA

 
DOBRA UPRAVA I LJUDSKA PRAVA
ponedeljak, 16 maj 2016 19:11

ljimpKvalitet života, ostvarivanje i zaštita ljudskih prava zavise u velikoj meri od toga na koji način organi javne uprave upravljaju javnim politikama i kako se u obrazovnom, kulturnom i medijskom sistemu razvija kultura ljudskih prava. Prema izveštajima međunarodnih organizacija, nezavisnih državnih organa i nevladinih organizacija našem društvu nedostaju i jedno i drugo – kvalitetnija uprava ljudskim pravima i kultura ljudskih prava. O ovim pitanjima i inicijativi za ustanovljavanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava govoriće 17. maja u Medija centru u Beogradu Osman Balić, Aleksandar Popov i Goran Bašić.

AGENDA

 
Zašto se ljudskih prava setimo tek kada smo ugroženi?
četvrtak, 05 maj 2016 08:24

ljimpLjudska prava su vrednost, sa njima se rađamo, neotuđiva su i pripadaju nam zbog toga što imamo potrebu da živimo dostojanstveno i sigurno. Dužnost je država i međunarodnih institucija da urede društveni, pravni, politički, ekonomski prostor tako da bez prepreka možemo da planiramo život i stremimo ka sreći. Međutim, građanska dužnost svakog je da čuva vrednosti kojima stremi. Kada je reč o ljudskim pravima obično se setimo zašto je važna njihova zaštita tek kada nam je ugroženo neko pravo ili kada na putu ka ostvarivanju ličnih ciljeva naiđemo na prepreke koje ne možemo da prevaziđemo. Ljudska prava se čuvaju svakodnevno, ona nisu paragrafi u konvencijama, ustavima i propisima već deo nas i našeg neposrednog okruženja. Ona su deo života i kada ih nema, nisu nam priznata ili su ugrožena osećamo se kao da nam nedostaje vazduh. Zbog toga bi u obrazovnom, kulturnom, medijskom prostoru, u javnoj upravi, među civilnim društvom trebalo razvijati kulturu ljudskih prava usklađenu sa ljudskim potrebama, a takvu politiku mora i dužna je da vodi država na koju smo preneli deo našeg suvereniteta upravo zbog toga da bi obezbedila uslove za dostojanstven život.

 
Kako upravljati ljudskim pravima – razgovor sa građanima u Nišu i Leskovcu
utorak, 26 april 2016 00:00

13086846 592044034278791 2084263085381589359 oModel policentričnog upravljanja ljudskim pravima, u više organa javne vlasti, nije doprineo njihovoj boljoj zaštiti i razvijanju načina na koji se unapređuju, prate i o njima izveštava. Poseban problem predstavlja „upravljanje“ ljudskim pravima u lokalnim samoupravama, odnosno u neposrednom okruženju u kojem ostvarujemo većinu svojih prava. Čini se da bi racionalnije i ekonomičnije, a za građane povoljnije bilo ukoliko bi o ostvarivanju, zaštiti, koordinaciji poslova u vezi sa ljudskim pravima računa vodilo posebno ministarstvo. Uloga ovog državnog organa bi bila da razvije mehanizme u javnoj upravi koji bi efikasno doprinosili institucionalizaciji ljudskih prava u javnom prostoru.

 
INICIJATIVA ZA USTANOVLJAVANJE MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA PODRŽANA U NOVOM SADU I SUBOTICI
petak, 22 april 2016 00:00

novi sadInicijativa za ustanovljavanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava koju je pokrenuo Centar za istraživanje etniciteta, nakon Beograda, podržana i u Novom Sadu i Subotici.

Na tribini na kojoj se govorilo o razlozima ponovnog ustanovljavanja Ministarstva za ljudska i manjinska prava istaknuto je da dosadašnje loše iskustvo sa ranijim ministarstvima ne sme biti prepreka njegovog ponovnog uspostavljanja, a da bi se uz punu političku odgovornost, kvalitetan kadar i jasno određene nadležnosti koje obuhvataju normativne, koordinacione i nadzorne državne poslove u oblasti ljudskih i manjinskih prava, izbeglo ponavljanje ranijih grešaka.

 
SUZANA PAUNOVIĆ PODRŽALA INICIJATIVU ZA USTANOVLJAVANJE MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA
sreda, 20 april 2016 08:46

ljudska-prava1Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava dr Suzana Paunović je podržala Inicijativu za ustanovljavanje Ministarstva koje bi se bavilo pitanjima ljudskih prava. U članku objavljenom 17. aprila u dnevnom listu „Kurir“ gospođa Paunović je podržala inicijativu civilnog društva za ustanovljavanjem ministarstva: „Tema ljudskih prava mora imati jači mehanizam u Vladi, a formiranje ministarstva bilo bi dobro rešenje. Sada kao kancelarija ne možemo da budemo predlagači zakona ili strategija u ovoj oblasti jer smo zamišljeni kao neko ko prati stanje“.

Videti: http://www.kurir.rs/vesti/drustvo/suzana-paunovic-ne-razmisljam-o-fotelji-vidim-sebe-u-novom-vucicevom-timu-clanak-2225767

 
GRAĐANI I GRAĐANKE ZA LJUDSKA PRAVA
petak, 15 april 2016 09:08

share4I u Novom Sadu razgovaraće se na temu „Zašto nam je potrebno ministarstvo za ljudska i manjinska prava“. Nesumnjivo je da napredak u vezi sa ustavno-pravnim uređenjem, ostvarivanjem i zaštitom ljudskih prava nije otklonio mnoštvo problema koji sprečavaju društveno uključivanje, eliminisanje diskriminacije, zaštitu socijalnih i ekonomskih prava, niti je postignuta društvena sigurnost u kojoj je kultura ljudskih prava jedan od obrazaca ponašanja u javnom životu. Ljudska prava su u demokratskom društvu utkana u sve socijalne odnose i o tome treba da brinu svi: građani i građanke, NVO, lokalne samouprave, akademska zajednica, ali pre svega državna uprava. U njoj neko mora sa punom odgovornošću da se stara o ostvarivanju, zaštiti, praćenju, koordinaciji, izveštavanju, upravljanju ljudskim i manjinskim pravima.

Opširnije...
 
LJUDSKA PRAVA TREBAJU „DOBRU UPRAVU“
utorak, 12 april 2016 00:00

130416-02Obrazovanje Ministarstva za ljudska i manjinska prava bitno bi doprinelo unapređenju ostvarivanja i zaštite ljudskih prava i uspostavila bi se politička i upravna odgovornost za odluke koje se donose i poslove koji se obavljaju u državnoj upravi – zaključak je sa okruglog stola na temu „Zašto nam je potrebno ministarstvo za ljudska i manjinska prava“. U razgovoru su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija, javne uprave, nezavisnih tela i građani i građanke.

AGENDA

INICIJATIVA ZA USTANOVLJAVANJE MINISTARSTVA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 3 od 11

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 28 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 399492
feed-image RSS
© 2019 Centar za istraživanje etniciteta