Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

POLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

Dobrom upravom do ostvarivanja i zaštite ljudskih prava
ponedeljak, 17 mart 2014 08:58

ercbgd

Stanje ljudskih prava u Srbiji je takvo da zahteva pojačanu brigu organa javne vlasti. Prema izveštaju Poverenice za zaštitu ravnopravnosti sa diskriminacijom suočavaju se Romi, osobe sa invaliditetom, LGBT i druge ranjive grupe, a Zaštitnik građana ukazuje na to da organi javne vlasti nisu razvili načine za primenu međunarodnih standarda i nacionalnih propisa kojim se štite ljudska prava, te da pojedinim poslovima od značaja za njihovo ostvarivanje ne upravljaju zakonom obavezani državni organi. Načini praćenja i izveštavanja ostvarivanja prava pojedinih ranjivih grupa (Romi, osobe sa invaliditetom) još uvek nisu ustanovljeni. U lokalnim samoupravama ostvarivanje i zaštita ljudskih prava se ne ostvaruje u skladu sa principom inkluzije koji je na državnom nivou usvojen u značajnim strategijama i propisima. Veliki broj građana suočava se sa zaštitom osnovnih ljudskih prava – na rad, zdravlje, zdravu životnu sredinu, a pripadnici pojedinih osetljivih društvenih grupa, poput žena i dece, suočavaju se sa nasiljem.

Opširnije...
 
Jačanje kulturnih i građanskih veza
sreda, 12 mart 2014 00:00

Syri-i-vizionitU saradnji sa NVO „Syri i vizionit" iz Peći održan je radni sastanak na kojem je razmatrano na koji način civilno društvo može doprineti jačanju poverenja i obnavljaju prekinutih kulturnih i društvenih veza. Istraživanje koje je Centar za istraživanje etniciteta sproveo 2012. godine ukazuje na zainteresovanost omladine za interetničku saradnju, ali i na nizak nivo znanja o međusobnim kulturama.

Regionalna bezbednost i razvoj počivaju na kvalitetnim međuetničkim odnosima i vezama koje neposredno uspostavljaju građani. Nevladine organizacije bi trebalo da podstaknu razgovor o temama od značaja za prevazilaženje postojećeg stanja nepoverenja i uskraćenosti ostvarivanja ljudskih prava.

 
VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE
utorak, 11 mart 2014 00:00

"vodic-za-inkluzivne-kulturne-politikeKulturni centar „DamaD" iz Novog Pazara objavio je Vodič za inkluzivne kulturne politike primenljive u gradu Novom Pazaru i opštinama Sjenica i Tutin. Vodičem, koji je napisao dr Goran Bašič, sugeriše se lokalnim samoupravama, ali i drugim akterima u lokalnoj zajednici, da bogatu kulturnu baštinu i stvaralaštvo koriste kao pokreteče ekonomskog i društvenog razvoja. Inkluzivna kulturna politika podrazumeva razvoj interkulturalnog dijaloga, aktivno uključivanje lokalne zajednice u planiranje i kreiranje kulturnog razvoja, razvoj infrastrukture i regionalnu saradnju. Da bi se to postepeno ostvarivalo potrebno je da lokalne samouprave odluče da kulturi pridaju razvoju ulogu.

 
O (NE)OSTVARIVANJU PRAVA NACIONALNIH MANJINA
utorak, 11 mart 2014 00:00

o-neostvarivanju-prava-nacionalnih-manjinaUstavni sud je nedavno doneo rešenje u kojem je utvrđeno da pojedine odredbe Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina nisu u skladu sa Ustavom Srbije. Na isto, ali i na probleme u vezi sa primenom ovog Zakona, čime se na osnovu preporuka nezavisnih tela bavi radna grupa Ministarstva pravde, ukazivalo se i pre njegovog usvajanja u Narodnoj skupštini 2009. godine. Pojedini državni organi, među kojima i Ministarstvo kulture, su u javnoj raspravi koja je tada vođena, jasno ukazivalo na neprimenjivost Zakona u vezi sa ostvarivanjem prava pripadnika naionalnih manjina na informisanje i zaštitu identiteta u lokalnoj zajednici.

Opširnije...
 
Promocija „Bošnjačke riječi“ časopisa za kulturu Bošnjaka u srbiji
sreda, 05 mart 2014 00:00

promocija-casopisa-bosnjacka-recU kulturnom i društvenom životu Srbije bošnjačka reč nema snagu i oštrinu kakva je imala u prošlosti. Uprkos tome što bošnjačka manjinska samouprava nastoji da predstavi kulturno stvaralaštvo Bošnjaka i podstakne dijalog o temama koje su u naučnoj i društvenoj javnosti otvorene i značajne, kako za očuvanje identiteta ove autohtone manjinske zajednice, tako i za uspostavljanje društvenog poverenja i razumevanja, sve je manje razgovora između pripadnika bliskih kultura. Zbog toga časopis „Bošnjačka riječ“ ne bi trebalo shvatiti kao ekskluzivni poziv bošnjačkoj javnosti da ga baštini i čita, već kao povod za promišljanja i razgovore o izgubljenim kulturnim vezama unutar srbijanskog društva.

 
Manjinske samouprave i kulturna autonomija nacionalnih manjina
utorak, 25 februar 2014 00:00

Manjinske-samouprave-i-kulturna-autonomija-nacionalnih-manjinaNacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina sugeriše da se njihov položaj uskladi sa Ustavom RS i da se otklone propusti koji otežavaju rad i ostvarivanje nadležnosti ovih tela koja zastupaju prava nacionalnih manjina na kulturnu autonomiju. Međutim, time neće biti otklonjeni problemi koji suštinski opterećuju funkcionalnu i delotvornu zaštitu prava nacionalnih manjina:

Opširnije...
 
Šta se dogodilo sa Romima iz naselja pored „Belvila“?
ponedeljak, 24 februar 2014 23:12

sta-se-dogodilo-sa-romima-iz-naselja-pored-belvila-1Romsko naselje pored „Belvila" raseljeno je u aprilu 2012. godine. Sa ove lokacije raseljeno je 257 porodica, odnosno 974 žitelja naselja. U četiri beogradske gradske opštine, u kontejnerska naselja, obezbeđen je privremeni smeštaj za 124 porodice sa 487 članova/članica. U još 9 lokalnih samouprava vraćene su 133 porodice, odnosno 487 građana/građanki. Iz naselja nije raseljeno 23 porodice nastanjene na trasi buduće saobraćajnice za koje je do jeseni 2012. godine trebalo da se obezbedi smeštaj u novoizgrađenim objektima. Porodice smeštene u kontejnerska naselja trebalo je da budu obuhvaćene programom integracije i odgovarajuće zbrinute.

Opširnije...
 
Afirmativne mere – jedino rešenje za inkluziju roma
ponedeljak, 24 februar 2014 00:00

jednakost-ne-znaci-pravicnostPre pet godina Vlada RS je donela „Strategiju za unapređivanje položaja Roma", a prvi Akcioni plan rešavanja problema Roma primenjuje se od 2005. godine. O rešavanju problema Roma stara se više lokalnih, pokrajinskih i državnih organa, a aktivnu ulogu u vezi sa njihovom integracijom ima i međunarodna zajednica, pre svih OSCE i nevladine organizacije. Cilj „Strategije" i aktivnosti mnogobrojnih aktera u procesu socijalno-ekonomske integracije Roma trebalo bi da bude plansko, sistemsko društveno uključivanje Roma. Prema izveštajima nezavisnih tela i organizacija koje se bave praćenjem ostvarivanja prava Roma ovi ciljevi nisu postignuti, a socijalna distanca i segregacija Roma je povećana. Ovakva društvena isključenost velikog broja građana/građanski je neracionalna i najskuplji je vid upravljanja socijalnim promenama.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sledeća > Kraj >>

Strana 9 od 9

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

Online
Imamo 38 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 241494
feed-image RSS
© 2017 Centar za istraživanje etniciteta