Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prepreke interkulturalnostiKorica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1


Šta se dogodilo sa Romima iz naselja pored „Belvila“? PDF Štampa
ponedeljak, 24 februar 2014 23:12

sta-se-dogodilo-sa-romima-iz-naselja-pored-belvila-1Romsko naselje pored „Belvila" raseljeno je u aprilu 2012. godine. Sa ove lokacije raseljeno je 257 porodica, odnosno 974 žitelja naselja. U četiri beogradske gradske opštine, u kontejnerska naselja, obezbeđen je privremeni smeštaj za 124 porodice sa 487 članova/članica. U još 9 lokalnih samouprava vraćene su 133 porodice, odnosno 487 građana/građanki. Iz naselja nije raseljeno 23 porodice nastanjene na trasi buduće saobraćajnice za koje je do jeseni 2012. godine trebalo da se obezbedi smeštaj u novoizgrađenim objektima. Porodice smeštene u kontejnerska naselja trebalo je da budu obuhvaćene programom integracije i odgovarajuće zbrinute.

sta-se-dogodilo-sa-romima-iz-naselja-pored-belvila-2Skoro dve godine nakon rušenja neformalnog naselja Romi nastanjeni na na delu slama pored „Belvila" nisu raseljeni, porodice raseljene u kontejnerska naselja žive izolovano sa sve manje šansi za socijalnu integraciju. S druge strane, u Beograd se iz lokalnih samouprava u koje su raseljeni, vraćaju bivši stanovnici slamova pored „Belvila" i ispod mosta „Gazela". Najčešće, privremeno nastanjenje nalaze u novim slamovima – na Ibarskoj magistrali i novobeogradskom bloku 70 A. Motivi za povratak u Beograd i život u slamovima su borba za preživljavanjem.

Zašto se neopravdano dugo kasni sa programom integracije raseljenih porodica nije poznato.

 

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Statistika
Broj pregleda članka : 480911
© 2020 Centar za istraživanje etniciteta