Logo - Mreza za interkulturalnost-01

Interkulturalni-omladinski-centar

prereke interkulturalizmu 1Korica Ucesce nacionalnih manjina u dip Srbije korica FINAL - CopyPOLITIČKA AKCIJA - Romski pokret i promene - Goran Bašić Rasprostranjenost romskih naselja

multi-kulti
akt-arhiva
pracenje-izbora-nsnm


VODIČ ZA INKLUZIVNE KULTURNE POLITIKE izvestaj - koricemedijii prisilne migracije  koricaosi koricakultura i ekonomski razvoj - koricaknjiga - od segregativne ka inoj politici multikulturalnosti 1

Mreža za interkulturalnost
Centar za istraživanje etniciteta (Beograd)
Centar za regionalizam (Novi Sad)
Centar za razvoj civilnog društva (Zrenjanin)
Agenda (Beograd)
DamaD (Novi Pazar)
Centar za demokratiju, ljudska prava i regionalnu saradnju (Beograd)
UrbanIn (Novi Pazar)
Centar za interkulturnu komunikaciju (Petrovaradin)
Beogradski centar za ljudska prava (Beograd)

OSTVARIVANJE PRAVA NACIONALNIH MANJINA U OBLASTI OBRAZOVANJA
sreda, 24 decembar 2014 13:05

bcljp 1Članice Mreže za interkulturalnost - Beobgradski centar za ljudska prava i Urban In organizovale su 23. decembra 2014. u Medija Centru, okrugli sto na temu „Ostvarivanje prava nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja“. Okrugli sto organizovan je u okviru projekta Aktivni mladi za aktivne nacionalne savete, čiju realizaciju je podržala Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Nakon uvodne reči Aide Ćorović, govorili su i Jasminka Peruničić, šef grupe za međunarodnu prosvetnu i naučnu saradnju i obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina u Ministarstvu prosvete, Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku i Kosana Beker, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

Jasminka Peruničić je, naglasivši značaj obrazovanja na manjinskim jezicima, kao jedan od strateških ciljeva Ministarstva prosvete u pogledu obrazovanja nacionalnih manjina navela uvođenje dvojezične nastave za sve nacionalne manjine.

Najavljena je izrada novog standarda postignuća za srpski kao nematernji jezik koji će, prema očekivanjima, biti izrađen do septembra sledeće godine, od strane Ministarstva prosvete uz podršku OEBS-a i u saradnji sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja.

Takođe je najavljena i izrada novog Zakona o udžbenicima koji će doneti nekoliko novina. Jedna od osnovnih odnosi se na to da će nacionalni saveti sami birati svoje udžbenike koji će se koristiti na teritoriji cele Srbije, na period od četiri godine, čime je samim nacionalnim savetima data veća i značajnija uloga u oblasti obrazovanja. Ovaj zakon bi trebalo da važi od školske 2017./18. godine a u skupštinskoj procedure bi trebalo da se nađe u drugoj polovini januara sledeće godine.

 

 

UNESCO-Konvencija-o-kulturnoj-raznolikostiAgenda 21 za kulturu Bela knjiga o interkulturnom dijalogu Ljubljanske smernice za integraciju raznolikih društava popis-stanovnistva-2012-prema-nacionalnosti-1 standardizacija-romskog-jezikaIZVESTAJ-O-SPROVODJENJU-STRATEGIJEprilozi strategiji unapredjenja polozaja romapolazna studija

prava nacionalnih manjina

 

Online
Imamo 47 gostiju na mreži
Statistika
Broj pregleda članka : 384466
© 2019 Centar za istraživanje etniciteta